Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2012

Czekam kiedy nasi piłkarze będą tak uspokajać po klęsce jak Możdżonek: ‘panowie, spokojnie, nie możemy lać wszystkich’…
Michał Pol (kierowane do wszystkich, którzy twierdzą, że “siatkarze zniżyli się do poziomu piłkarzy”)
Reposted fromvolley volley via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
Wiemy, że właśnie zaprzepaściliśmy marzenia swoje i najlepszych kibiców na świecie, którzy są z nami zawsze, przepraszamy

Igła (via my-friend)

Reposted fromvolley volley via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
withlove
4459 1363
yay!
Reposted fromshakeme shakeme via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
withlove
1704 f5cf 500
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
withlove

Są piosenki, które porywają do tańca. Piosenki przy których mamy ochotę śpiewać...

Ale najlepsze piosenki to te, które przenoszą nas do momentu gdy pierwszy raz je usłyszeliśmy i jeszcze raz łamią nam serce.
     

— S03 E5, Gossip Girl
Reposted fromwelovekate welovekate via-Mala-Mi- -Mala-Mi-

July 21 2012

withlove
- Nie patrz tak na mnie!
- Jak?
- Tak jakby między Nami mogło coś być ...
Reposted fromshades-of-minds shades-of-minds viamemyself memyself
withlove
0251 87e3
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viamemyself memyself
withlove
7479 018b
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viamemyself memyself
withlove

Kiedy kogoś kochasz, to wymawiasz jego imię zupełnie inaczej. Słychać, że w twoich ustach jest bezpieczne.

— Picoult Jodi, Krucha jak lód
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viamemyself memyself
withlove
0159 dfd7 500
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viakarr4mba karr4mba
withlove

I ta cholerna ciekawość czy jeszcze o mnie myślisz.

— K.
Reposted fromdorothi dorothi viakarr4mba karr4mba
withlove
Ciekawe czy Ty też czasami czekasz, żebym do Ciebie napisała.
Reposted frommarlena marlena viakarr4mba karr4mba
withlove
9089 db3e
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
withlove
0408 a660
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
withlove
4090 a679
Reposted fromcametrue cametrue via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
withlove
8991 a021
prawda x d
Reposted fromnewlife newlife via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
withlove
2005 3195
Reposted fromspontaniczna spontaniczna via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
withlove
withlove
3672 e094
Reposted frominsidemyhell insidemyhell via-Mala-Mi- -Mala-Mi-

July 03 2012

withlove
1493 2f31
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl